Your partner for waste recycling

already since 1994

Vracíme druhotným surovinám život,
otevíráme tak cestu k udržitelnosti.

Zajišťujeme efektivní recyklaci různých druhů odpadů. Třídíme a zpracováváme plastový a papírový odpad, abychom je přeměnili na druhotné suroviny, které lze znovu využít v rámci cirkulární ekonomiky. Tím šetříme primární zdroje surovin. Preferujeme recyklaci a co nejvyšší využití materiálu z odpadu, namísto jeho pouhé likvidace. Tato metoda je ekologicky nejúspornější a přispívá k trvale udržitelnému rozvoji. Naši odborníci vám rádi pomohou identifikovat recyklovatelné složky odpadu ve vaší produkci, které pak dále zpracujeme v našich recyklačních zařízeních. Naše recyklační centra, kde provádíme třídění, zpracování a recyklaci druhotných surovin jsou pateří naší firmy. Díky naší efektivní práci dosahujeme vysokých výtěžků, a získané materiály následně vracíme zpět do průmyslového zpracování. Spoluprací s námi můžete snížit své náklady spojené s odpadovým hospodařením vaší firmy a vydejte se na cestu kombinace efektivity a udržitelnosti ESG.

Individual access

to the customer

A network of establishments

throughout the Czech Republic

Collection technology

high quality

we are with you already 30 years

Collection in schools - Event "Green tree"

The company ORC recycling s.r.o. has been operating on the Czech and European markets since 1994 in the field of waste management, specializing in secondary raw materials.

Offered services

Skartace dokumentů

ORC recycling s.r.o. nabízí zákazníkům službu „Bezpečná skartace“, jejíž hlavní náplní je skartace dokumentů, likvidace datových nosičů a plastových karet.

Papír

Karty

Datové nosiče

Bezpečnost

7

(Papír, plast)

Recyklace odpadů

Recyklace odpadů hraje klíčovou roli v ochraně našeho životního prostředí a podporuje udržitelný rozvoj.

ORC recycling s.r.o.se významnou mírou podílí na celkové míře recyklace v České republice. Nejvýznamnějšími zpracovanými a dále recyklovanými surovinami, kterými se ORC zabývá jsou papír a plasty.

Obchod s
druhotými surovinami

Vzhledem k výrazným zpracovaným množstvím v provozovnách ORC disponuje společnost pravidelnými objemy druhotných surovin, které obchoduje na trhu v České republice i v zahraničí.

Ostatní služby

S naší kvalitní svozovou technikou jsme schopni efektivně a levně odvézt širokou škálu běžných materiálů, poskytujíc vám spolehlivý servis za konkurenceschopné ceny.

Waste sorting is not just about what we do, it's about how we live.

Digital transformation in Orc recycling s.r.o.

is co-financed by the European Union.

The presented project is aimed at strengthening the digital environment and automation at ORC recycling s.r.o. with the help of the acquisition of new technologies. The goal of the project is to digitize and automate part of the company's processes.