Other services

Nabídka ostatních služeb naší společnosti

Svoz a likvidace odpadů

Naše firma vám zabezpečí rovněž likvidaci odpadů, pokud nespadají do kategorie nebezpečných odpadů.

Disponujeme spolehlivým vozovým a technologickým parkem pro svoz a likvidaci nepotřebných a nevyužitelných odpadů.

Nezáleží na tom, zda se jedná o plastové, papírové či jiné běžné suroviny, naše technika je vybavena pro efektivní zpracování a odvoz téměř jakéhokoliv typu materiálu. Důraz klademe na kvalitu poskytovaných služeb, a proto se můžete spolehnout na to, že vaše materiály budou odvezeny bezpečně, rychle a ekonomicky výhodně.


Pronájmy kontejnerů

Pro potřeby jednorázového svozu, nebo pravidelného kontejnerového servisu pro svoz druhotných surovin, nebo odpadů vám přistavím velkoobjemové kontejnery v potřebné velikosti. Zajistíme, jak dovoz kontejnerů, přistavení kontejnerů v rámci areálu vaší firmy, tak odvoz kontejneru, vše v předem dohodnutém vyhovujícím čase.

  • Dlouhodobý pronájem svozových kontejnerů
  • Jednorázový pronájem svozových kontejnerů
  • Pravidelný servis přistavení kontejnerů a odvozu kontejnerů
  • Odborné poradenství při výběru vhodného kontejneru

Collection in schools - Event "Green tree"

The company ORC recycling s.r.o. has been operating on the Czech and European markets since 1994 in the field of waste management, specializing in secondary raw materials.

Digital transformation in Orc recycling s.r.o.

is co-financed by the European Union.

The presented project is aimed at strengthening the digital environment and automation at ORC recycling s.r.o. with the help of the acquisition of new technologies. The goal of the project is to digitize and automate part of the company's processes.