Trade with raw materials

Tradiční prodejce zpracovaných druhotných surovin

Vzhledem k vysokým objemům zpracovaných materiálů v provozovnách ORC má společnost stabilní dodávky druhotných surovin, které obchoduje jak na domácím, tak i na zahraničním trhu. Od roku 1994 se ORC etablovala jako důvěryhodný partner na trhu s druhotnými surovinami a navázala stabilní vztahy s klíčovými odběrateli.

Naše společnost má silnou a stabilní pozici jak na českém, tak i na zahraničním trhu s druhotnými surovinami a nabízí dalším subjektům možnost spolupráce v oblasti obchodu s druhotnými surovinami, včetně papíru a plastů.

Naše výhody v oblasti obchodu zahrnují flexibilitu, dodržování platebních podmínek, konkurenceschopné ceny a vynikající zákaznický servis.

Collection in schools - Event "Green tree"

The company ORC recycling s.r.o. has been operating on the Czech and European markets since 1994 in the field of waste management, specializing in secondary raw materials.

Digital transformation in Orc recycling s.r.o.

is co-financed by the European Union.

The presented project is aimed at strengthening the digital environment and automation at ORC recycling s.r.o. with the help of the acquisition of new technologies. The goal of the project is to digitize and automate part of the company's processes.