První příspěvek

Vydáno:

02.07.2024

Kategorie:

Recyklace

ORC recycling s.r.o. nabízí zákazníkům službu „Bezpečná skartace“, jejíž hlavní náplní je skartace dokumentů, likvidace datových nosičů a plastových karet. Bezpečná skartace je služba zabývající se likvidací citlivých informací jak v tištěné, tak i v digitální podobě.

Tento zákon upravuje zejména výběr, evidenci a kategorizaci archiválií a další záležitosti s nimi spojené. Povinnost uchovávat dokumenty a umožnit výběr archiválií mají subjekty napříč celou společností. Archiválie mají obecně určitou platnost, tedy dobu, v které musí být zachovány (archivovány). Po uplynutí této doby je možno archiválie vyřadit a příslušný zemský archiv požádat o jejich vyřazení. V tzv. „skartačním řízení“ se označí dokumenty, které budou určeny k likvidaci. Právě likvidací dokumentů, určeným ke skartaci se dle výše zmíněného zákona zabývá společnost ORC recycling s.r.o.

Na čem bezpečnou skartaci provádíme?

Bezpečná skartace (likvidace) je provozována na certifikovaném skartačním zařízení značky Martin Yale, model Intimus 16.50 S. Toto zařízení bylo certifikováno Národním bezpečnostním úřadem a umožňuje skartovat dokumenty do stupně utajení „Důvěrné“. Maximální možná šíře řezu tohoto zařízení je 6x50 mm.

Proč skartovat dokumenty?

Sběr ve školách - Akce "Zelený strom"

Akce Zelený strom přináší do škol iniciativu sběru papíru, který není jen odpadem, ale klíčem k novému životu stromů. Vaše účast není jen o snížení odpadu, ale o aktivním přispění k ochraně životního prostředí a podpoře udržitelného rozvoje.

Digitální transformace v podniku Orc recycling s.r.o.

je spolufinancován Evropskou unií.

Předkládaný projekt je zaměřen na posílení digitálního prostředí a automatizaci ve společnosti ORC recycling s.r.o. za pomocí pořízení nových technologií. Cílem projektu je digitalizovat a atomatizovat část procesů společnosti.