Váš partner pro recyklaci

od roku 1994 30 let výročí

Vracíme druhotným surovinám život,
otevíráme tak cestu k udržitelnosti.

Zajišťujeme efektivní recyklaci různých druhů odpadů. Třídíme a zpracováváme plastový a papírový odpad, abychom je přeměnili na druhotné suroviny, které lze znovu využít v rámci cirkulární ekonomiky. Tím šetříme primární zdroje surovin. Preferujeme recyklaci a co nejvyšší využití materiálu z odpadu, namísto jeho pouhé likvidace. Tato metoda je ekologicky nejúspornější a přispívá k trvale udržitelnému rozvoji. Naši odborníci vám rádi pomohou identifikovat recyklovatelné složky odpadu ve vaší produkci, které pak dále zpracujeme v našich recyklačních zařízeních. Naše recyklační centra, kde provádíme třídění, zpracování a recyklaci druhotných surovin jsou pateří naší firmy. Díky naší efektivní práci dosahujeme vysokých výtěžků, a získané materiály následně vracíme zpět do průmyslového zpracování. Spoluprací s námi můžete snížit své náklady spojené s odpadovým hospodařením vaší firmy a vydejte se na cestu kombinace efektivity a udržitelnosti ESG.

Spolehlivý partner

od roku 1994

Vlastní svozová technika

vysoké kvality

Nejmodernější strojní vybavení

z Evropy

jsme s Vámi již 30 let

Sběr ve školách - Akce "Zelený strom"

Akce Zelený strom přináší do škol iniciativu sběru papíru, který není jen odpadem, ale klíčem k novému životu stromů. Vaše účast není jen o snížení odpadu, ale o aktivním přispění k ochraně životního prostředí a podpoře udržitelného rozvoje.

Nabízené služby

Skartace dokumentů

ORC recycling s.r.o. nabízí zákazníkům službu „Bezpečná skartace“, jejíž hlavní náplní je skartace dokumentů, likvidace datových nosičů a plastových karet.

Papír

Karty

Datové nosiče

Bezpečnost

7

(Papír, plast)

Recyklace odpadů

Recyklace odpadů hraje klíčovou roli v ochraně našeho životního prostředí a podporuje udržitelný rozvoj.

ORC recycling s.r.o.se významnou mírou podílí na celkové míře recyklace v České republice. Nejvýznamnějšími zpracovanými a dále recyklovanými surovinami, kterými se ORC zabývá jsou papír a plasty.

Obchod s
druhotými surovinami

Vzhledem k výrazným zpracovaným množstvím v provozovnách ORC disponuje společnost pravidelnými objemy druhotných surovin, které obchoduje na trhu v České republice i v zahraničí.

Ostatní služby

S naší kvalitní svozovou technikou jsme schopni efektivně a levně odvézt širokou škálu běžných materiálů, poskytujíc vám spolehlivý servis za konkurenceschopné ceny.

Třídění odpadu není jen o tom, co děláme, ale o tom, jak žijeme.

Digitální transformace v podniku Orc recycling s.r.o.

je spolufinancován Evropskou unií.

Předkládaný projekt je zaměřen na posílení digitálního prostředí a automatizaci ve společnosti ORC recycling s.r.o. za pomocí pořízení nových technologií. Cílem projektu je digitalizovat a atomatizovat část procesů společnosti.