Recyklace odpadů

Obnovujeme zdroje, obnovujeme budoucnost.

ORC recycling s.r.o. se zaměřuje na recyklaci a zpracování druhotných surovin v následujících oblastech / kategoriích. Kde jiní vidí odpad, pro nás to je surovina s dalším využitím.

Papír

Zajišťujeme sběr a třídění papíru ze soukromých firem, obcí, škol i institucí. Papírový materiál pečlivě třídíme pomocí nejmodernějších třídicích linek na jednotlivé druhy, jako jsou lepenka, časopisy, směsný papír a nežádoucí složky. Poté provádíme lisování a drcení, aby byl papír připraven k dalšímu zpracování. S úspěšností převyšující 95% výtěžnosti se odpadní papír stává cennou surovinou pro další využití. Vytříděný a zpracovaný papír pak lisujeme do balíků o hmotnosti cca 500 kg, které odesíláme například do papíren, kde se z nich vyrábí nový karton, papír pro výrobu časopisů nebo papír určený pro hygienické i jiné potřeby. Námi zpracovaný papír může být rovněž surovinou pro výrobu izolačních desek, jednorázového nádobí, nebo může být součástí kompozitních produktů apod. Prostě dáváme „odpadům“ nový život. Recyklace papírů je synonymum pro druhotné suroviny.

Plasty

Zaměřujeme se rovněž na recyklaci komunálních a průmyslových plastů. Poradíme si se zpracováním směsných plastů, jednodruhových i vícedruhových tvrdých plastů. Mezi naše hlavní zaměření patří fólie, ABS, HDPE, PC/ABS, PC, PE, PET, PMMA, PP, PS a PVC. Tyto plasty lze pak následně zpracovat do formy granulátu pro opětovné využití ve vaší výrobě. Recyklace plastů je jedním z nejdéle a nejrychleji rostoucím odvětím zpracování druhotných surovin.

Upřednostňujeme maximalizaci využití odpadu před jeho likvidací. Zaměřujeme se na materiálové využití a recyklaci odpadu s cílem snížit zatížení životního prostředí a efektivně využít dostupné zdroje.

Naše přístupy k efektivnímu využívání zdrojů zahrnují:

 • Pomáháme identifikovat recyklovatelné složky odpadů a navrhnout postupy pro jejich maximální využití.
 • Vytváříme individuální řešení přizpůsobená vašim potřebám s cílem optimalizovat náklady na odpadové hospodářství.
 • Naše technologie nám umožňují zpracovávat různé druhy odpadů a dosáhnout maximálního využití materiálů.
 • Jsme spolehlivý partner se 100% garancí včasných plateb

Co nabízíme zákazníkům

 • dodávku nádob na sběrový papír a plasty (manipulační koše 1-1,5 m3, kontejnery 11 - 36 m3 atd.)
 • dodávku/zápujčku lisovací techniky (horizontální automatické lisy, lisovací kontejnery)
 • pravidelnou aktualizaci výkupní ceny sběrového papíru a plastů
 • férové ceny za dopravu, manipulaci a nájem kontejnerů
 • individuální přístup
 • spolehlivost dodávek a svozu suroviny

Co nabízíme odběratelům

 • kvalitně vytříděnou a slisovanou strategickou surovinu pro vaši výrobu nejmodernějším technologickým vybavením evropské produkce
 • spolehlivé dodávky „ just in time" i díky vlastní dopravní technice
 • konsignační sklady v našich provozovnách
 • zajištění dotřídění a přelisování v našich provozovnách
 • profesionální přístup
 • férové ceny s pravidelnou aktualizací

Sběr ve školách - Akce "Zelený strom"

Akce Zelený strom přináší do škol iniciativu sběru papíru, který není jen odpadem, ale klíčem k novému životu stromů. Vaše účast není jen o snížení odpadu, ale o aktivním přispění k ochraně životního prostředí a podpoře udržitelného rozvoje.

Digitální transformace v podniku Orc recycling s.r.o.

je spolufinancován Evropskou unií.

Předkládaný projekt je zamšřen na posílení digitálního prostředí a automatizaci ve společnosti ORC recycling s.r.o. za pomocí pořízení nových technologií. Cílem projektu je digitalizovat a atomatizovat část procesů společnosti.