Ostatní služby

Nabídka ostatních služeb naší společnosti

Svoz a likvidace odpadů

Naše firma vám zabezpečí rovněž likvidaci odpadů, pokud nespadají do kategorie nebezpečných odpadů.

Disponujeme spolehlivým vozovým a technologickým parkem pro svoz a likvidaci nepotřebných a nevyužitelných odpadů.

Nezáleží na tom, zda se jedná o plastové, papírové či jiné běžné suroviny, naše technika je vybavena pro efektivní zpracování a odvoz téměř jakéhokoliv typu materiálu. Důraz klademe na kvalitu poskytovaných služeb, a proto se můžete spolehnout na to, že vaše materiály budou odvezeny bezpečně, rychle a ekonomicky výhodně.


Pronájmy kontejnerů

Pro potřeby jednorázového svozu, nebo pravidelného kontejnerového servisu pro svoz druhotných surovin, nebo odpadů vám přistavím velkoobjemové kontejnery v potřebné velikosti. Zajistíme, jak dovoz kontejnerů, přistavení kontejnerů v rámci areálu vaší firmy, tak odvoz kontejneru, vše v předem dohodnutém vyhovujícím čase.

  • Dlouhodobý pronájem svozových kontejnerů
  • Jednorázový pronájem svozových kontejnerů
  • Pravidelný servis přistavení kontejnerů a odvozu kontejnerů
  • Odborné poradenství při výběru vhodného kontejneru

Sběr ve školách - Akce "Zelený strom"

Akce Zelený strom přináší do škol iniciativu sběru papíru, který není jen odpadem, ale klíčem k novému životu stromů. Vaše účast není jen o snížení odpadu, ale o aktivním přispění k ochraně životního prostředí a podpoře udržitelného rozvoje.

Digitální transformace v podniku Orc recycling s.r.o.

je spolufinancován Evropskou unií.

Předkládaný projekt je zamšřen na posílení digitálního prostředí a automatizaci ve společnosti ORC recycling s.r.o. za pomocí pořízení nových technologií. Cílem projektu je digitalizovat a atomatizovat část procesů společnosti.