Akce zelený strom

Projekt "Zelený strom" je iniciativa společnosti ORC recycling s.r.o., která má za cíl zlepšit životní prostředí a podmínky v českých školách. Tato ekologická akce zaznamenala velký úspěch na základních školách v Moravskoslezském kraji, protože aktivně přispívá k udržitelnému rozvoji a poskytuje školám prostředky pro vzdělávání i mimoškolní aktivity. Akce se řadu let pravidelně účastní stovky mateřských i základních škol. Budeme rádi, když se zapojí i vaše škola, bez ohledu na to, jestli se jedná o základní, střední, státní, soukromou nebo církevní školu.

Pravidla soutěže „Zelený strom“ pro ročník 2023/2024.

Kategorie:
  1. Soutěž v absolutním objemu dodávek sběrového papíru (celková váha).
  2. Soutěž v kategorii průměr na žáka (váha na jednoho žáka školy).

Odměny

Absolutní objem Průměr na žáka
1.cena 5 000 Kč 1.cena 3 000 Kč
2.cena 4 000 Kč 2.cena 2 000 Kč
3.cena 3 000 Kč 3.cena 1 000 Kč
4.cena 2 000 Kč
5.cena 1 000 Kč

Sběr a svoz papíru

Pokud byste mohli ve vašem objektu vyhradit místo (například šatnu nebo garáž) pro skladování sběrového papíru, byli bychom vděční. V případě menšího množství materiálu bychom ocenili, kdyby si škola sama zajistila jeho okamžitý odvoz pomocí žáků nebo rodičů. Na delší dobu můžeme po dohodě s dispečinkem zapůjčit i kontejner. Náklady na dopravu a zapůjčení kontejnerů škola nehradí - tuto službu poskytujeme zdarma.

Výkupní cena za sběrový papír

Průběžné svozy sběrového papíru budou ohodnoceny podle aktuálních výkupních cen. Částka vám bude vyplacena na váš bankovní účet nebo zaslána prostřednictvím poštovní složenky - tuto informaci je nutné uvést v přihlášce! Při platbě poštovní složenkou bude částka snížena o poplatek České pošty. Jednotlivé svozy a hodnoty objemu papíru budou započítány do soutěže mezi školami, kterou budete moci sledovat na internetových stránkách projektu "Zelený strom".

Na konci akce budou oceněny nejlepší školy jak podle celkového množství sběru papíru, tak i průměrného množství na žáka, což je zvláště výhodné pro menší školy. Tyto školy budou odměněny, jak je uvedeno výše. Aktuální výkupní ceny sběrového papíru pro akci "Zelený strom" - ročník 2022/2023 lze získat kontaktováním obchodního oddělení.

Výkup kovového odpadu (lavice, židle - bez dřevěných desek, plech. skříňky apod.) jsme rovněž schopni vykoupit za aktuální výkupní ceny na trhu.

Digitální transformace v podniku Orc recycling s.r.o.

je spolufinancován Evropskou unií.

Předkládaný projekt je zamšřen na posílení digitálního prostředí a automatizaci ve společnosti ORC recycling s.r.o. za pomocí pořízení nových technologií. Cílem projektu je digitalizovat a atomatizovat část procesů společnosti.