Skartace dokumentů

Bezpečná skartace dokumentů a vedení archívů

Zabýváme se bezpečnou skartací Vašich dokumentů, likvidací datových nosičů a plastových karet.

ORC recycling s.r.o. nabízí zákazníkům službu „Bezpečná skartace“, jejíž hlavní náplní je skartace dokumentů, likvidace datových nosičů a plastových karet.
Bezpečná skartace je služba zabývající se likvidací citlivých informací jak v tištěné, tak i v digitální podobě. ORC recycling s.r.o. jako firma působící v recyklaci klade velký důraz na využitelnost všech výstupů u této služby; Váš materiál je tedy nejenom bezpečně ale také i ekologicky zlikvidován.

  Co skartujeme

 • skartujeme všechny druhy písemných dokumentů (dále pak CD a DVD nosiče, paměťové a čipové karty)
 • běžné kancelářské dokumenty
 • faktury
 • bankovní výpisy
 • vyřazené smlouvy
 • notářské zápisy
 • karty pacientů, rentgeny a další dokumenty obsahující osobní údaje
   

  Pro koho skartujeme a kdo skartaci potřebuje?

 • skartujeme jak pro fyzické tak pro právnické osoby dokumenty s citlivými údaji
 • skartujeme dokumenty (archiválie) po uplynutí jejich platnosti, resp. po jejich vyřazení na základě skartačního řízení

Našimi nejčastějšími klienty jsou: lékařské ordinace, školské instituce (základní, střední, vysoké školy), finanční správy, úřady, nemocnice, právní a notářské kanceláře, bankovní instituce, soudy, soukromé organizace aj.
 

Proč skartovat dokumenty?

 • zamezení zneužití citlivých údajů jak v obchodním styku, tak v rámci nakládání s osobními údaji
 • skartace (likvidace) zamezuje opětovnému použití informací z písemných dokumentů a datových nosičů
 • dodržování platných zákonů a nařízení České republiky, zejména se pak jedná o:

Zákon č. 499/2004 Sb. – zákon o archivnictví a spisové službě
Tento zákon upravuje zejména výběr, evidenci a kategorizaci archiválií a další záležitosti s nimi spojené. Povinnost uchovávat dokumenty a umožnit výběr archiválií mají subjekty napříč celou společností. Archiválie mají obecně určitou platnost, tedy dobu, v které musí být zachovány (archivovány). Po uplynutí této doby je možno archiválie vyřadit a příslušný zemský archiv požádat o jejich vyřazení. V tzv. „skartačním řízení“ se označí dokumenty, které budou určeny k likvidaci. Právě likvidací dokumentů, určeným ke skartaci se dle výše zmíněného zákona zabývá společnost ORC recycling s.r.o.

Zákon č. 101/2000 Sb. – zákon o ochraně osobních údajů
Zákon upravuje ochranu osobních údajů o fyzických osobách, práva a povinnosti při zpracování těchto údajů a stanoví podmínky, za nichž se uskutečňuje jejich předávání do jiných států. Z hlediska skartace dokumentů je v tomto zákoně důležitý § 20 v následujícím změní: „(1) Správce nebo na základě jeho pokynu zpracovatel je povinen provést likvidaci osobních údajů, jakmile pomine účel, pro který byly osobní údaje zpracovány, nebo na základě žádosti subjektu údajů podle § 21. (2) Zvláštní zákon stanoví výjimky týkající se uchovávání osobních údajů pro účely archivnictví a uplatňování práv v občanském soudním řízení, trestním řízení a správním řízení.“

Z výše uvedeného textu vyplývá, že správce osobních údajů je povinen zlikvidovat osobní informace, pokud je přestane dále využívat. Dle § 46 tohoto zákona pokuty za nedodržení podmínek stanovených v tomto zákoně mohou dosahovat částky až 20 000 000 Kč.
 

Na čem skartujeme?

Bezpečná skartace (likvidace) je provozována na certifikovaném skartačním zařízení značky Martin Yale, model Intimus 16.50 S. Toto zařízení bylo certifikováno Národním bezpečnostním úřadem a umožňuje skartovat dokumenty do stupně utajení „Důvěrné“. Maximální možná šíře řezu tohoto zařízení je 6x50 mm.

V případě většího množství dokumentů určených ke skartaci
nás neváhejte kontaktovat pro získání individuální nabídky.

 

.


  Jak skartujeme?

Svoz dokumentů z vaší kanceláře naší svozovou technikou

 • Jednorázový svoz a následná likvidace dokumentů
 • Pravidelný svoz v daných intervalech – systém Zelené kanceláře

Zelená kancelář

v případě, že je Vaše pracoviště většího charakteru, jsme připraveni přistavit speciální uzamykatelné nádoby 
Díky přistavení nádob:

 • ušetříte čas Vašich zaměstnanců, kteří můžou dokumenty vhazovat do nádob průběžně dle jejich výskytu
 • docílíte pořádku na pracovišti (vyřazené dokumenty budou skladovány v úhledných nádobách)
 • snížíte bezpečnostní rizika v rámci zneužití informací
 • stanete se ekologicky smýšlející kanceláří podporující životní prostředí

Skartace v centrále firmy

 • v případě, dodání běžného množství dokumentů probíhá skartace na počkání
 • v případě, že je dokumentů určených ke skartaci větší množství jsou tyto dokumenty uloženy v uzavřené zabezpečené hlídané oblasti a poté kontinuálně skartovány
   

  Kolik skartace stojí?

Název služby Druh materiálu Cena za službu
Bezpečná skartace bílých dokumentů (BS-BD) Dokumenty tištěné na bílém papíru (včetně kancelářských spon a spojovačů) ZDARMA
Bezpečná skartace směsných dokumentů (BS-SD) Dokumenty tištěné na barevném papíru nebo veškeré nevytříděné papírové dokumenty obsahující jiné než papírové složky - 4 Kč/kg + DPH
Bezpečná skartace datových nosičů (BS-DN) Datové nosiče - 10 Kč/kg + DPH
Likvidace ostatních materiálů (LOM) Materiály, které nelze skartovat ani využít jako druhotnou surovinu. dle materiálu a akt. ceny za uložení na skládku

Reference

VŠB Ostrava, Hruška, Janáčkova Konzervatoř, MÚ Ostrava – Poruba, MÚ Ostrava – Mar. Hory., MÚ Ostrava – Jih, Karvinská hornická nemocnice, Finanční úřady Ostrava, AVE CZ, Česká pojišťovna a.s., České dráhy a.s, Krajská hygienická stanice Ostrava, Krajská veterinární správa Ostrava, Moravskoslezská vědecká knihovna Ostrava, Národní divadlo moravskoslezské, Nemocnice NJ , Archiv města Ostravy, Úřad práce Ostrava

Chci spolupracovat


 

ORC Recycling Vám dále nabízí

RecyklacePapír, plasty, kovy

ORC recycling s.r.o.se významnou mírou podílí na celkové míře recyklace v České republice.  Nejvýznamnějšími zpracovanými a dále recyklovanými surovinami, kterými se ORC zabývá jsou papír a plasty.

Obchod s druhotnými surovinami

Vzhledem k výrazným zpracovaným množstvím v provozovnách ORC disponuje společnost pravidelnými objemy druhotných surovin, které obchoduje na trhu v České republice i v zahraničí. ORC se na trhu s druhotnými surovinami pohybuje od roku 1994 a za tu dobu si vybudovala stabilní vztahy s významnými odběrateli.   

Skartace dokumentůBezpečná skartace dokumentů a vedení archívů

Zabýváme se bezpečnou skartací Vašich dokumentů, likvidací datových nosičů a plastových karet.

Ekologická akce Sběr ve školách „Zelený strom“

Ekologická akce „Zelený strom" je projekt firmy ORC recycling s.r.o. Tato akce přispívá nejen k lepšímu životnímu prostředí, ale také k lepším podmínkám v řadě českých škol. Právě proto se stala velmi úspěšnou v řadách základních škol na území celého Moravskoslezského kraje.

Ekologická akce Sběr ve školách „Zelený strom“

Ekologická akce „Zelený strom" je projekt firmy ORC recycling s.r.o. Tato akce přispívá nejen k lepšímu životnímu prostředí, ale také k lepším podmínkám v řadě českých škol. Právě proto se stala velmi úspěšnou v řadách základních škol na území celého Moravskoslezského kraje.

Další službySvozová technika

Disponujeme kvalitní svozovou technikou, s kterou jsme schopni nabídnout odvoz téměř jakéhokoliv běžného materiálu za velmi nízké ceny.

Pravidla soutěže "Zelený strom"Pravidla soutěže "Zelený strom"